Als je een letselschadeclaim bij een verzekeringsmaatschappij indient, dan moet je begrijpen hoe verzekeringsregelaars het Letselschade bedrag bepalen.

Tijdens het onderhandelen met de verzekeringsmaatschappij, krijg je met de verzekeringsregelaar te maken. Je moet weten hoe deze persoon handelt, voordat je de eis brief schrijft en over de hoogte van de schade gaat hebben.

Net zoals je advocaat gaat de verzekeringsregelaar alle feiten na, hij onderzoekt  de zaak en de schade van de eiser. Het doel van de verzekeringsregelaar is om dezelfde feiten te krijgen die je advocaat heeft en meer.

Een zeer goede verzekeringsregelaar weet meer over het ongeluk dan de eiser en advocaat. In praktijk zie je dit bijna nooit.

Hoe maakt de verzekeringsregelaar zich klaar om een bod te doen over de hoogte van de schade?

Zorg dat je het verhaal van de dader krijgt

De regelaar wil het verhaal horen wat de dader van het ongeluk heeft te zeggen. Hij zal elk rapport van het ongeluk, of wat voor rapport dan ook dat aan de zaak is verbonden erbij halen, omdat dit allemaal invloed heeft op het Letselschade bedrag.

Onderzoek het slachtoffer

Verzekeraars hebben databases waarin de verzekeringsregelaars kunnen zien of het slachtoffer al eens eerder schadeclaim heeft ingediend. Een goede regelaar zoekt alle informatie over het slachtoffer.

Vraag een schriftelijke uitdraai van de schadeclaim

De regelaar zal de eiser of de advocaat een brief sturen om zichzelf te introduceren. Hierin zal hij vragen naar de bewijsstukken waarop de claim is gebaseerd. De bewijsstukken bepalen voor een groot deel het Letselschade bedrag.

Denk hierbij aan documenten zoals medisch dossier, medische kosten, bewijs van inkomsten voor het ongeluk, belasting teruggave.

Stel uit het onderzoek van de regelaar blijkt dat je eerder een ongeluk had met klachten aan je been en nu heb je ook klachten aan je been, dan zal een goede verzekeringsregelaar dit bewijs niet links laten liggen en zorgen dat de claim hierdoor minder wordt.

Als zij alle informatie hebben en het blijkt dat je al eens eerder een letsel had op dezelfde plek als nu, dan vraagt de regelaar alle medische dossiers voor de behandelingen die je hiervoor kreeg. De hoogte van je claim zal dalen.

Als je een ondernemer bent met een eigen bedrijf en verlies aan inkomen wil claimen, dan vraagt de regelaar naar de administratie van het bedrijf.

In de administratie staat alles wat nodig is om het verlies aan inkomen goed te berekenen.

Goede regeling van de documenten

Een goede verzekeringsregelaar gaat heel precies alle documentatie over de zaak na. Hij zal elke pagina lezen van het medisch verleden en het huidige medisch dossier om te kijken of er iets ontbreekt. Om te kijken dat de eiser in het verleden al schade had op dezelfde plek of dat eiser de boel oplicht.

Een regelaar maakt geen bod en zal niet reageren op een eis brief, voordat alle documenten om de waarde te bepalen in handen zijn van hem.

Stel de waarde vast

Wanneer de regelaar al het bewijs heeft wat nodig is om de waarde te bepalen, zal hij de zaak een waarde geven.

Hoeveel is de zaak waard volgens de regelaar?

Om de waarde van de zaak te bepalen, moet de regelaar aan twee dingen denken.

1. Wat zijn de kansen van de eiser om een rechtszaak te winnen?
2. Hoeveel zal een rechter de eiser geven?

Stel de eiser heeft een zaak van 100.000 euro. Maar de kans om te winnen in een rechtszaak zijn heel klein. Dan zal de verzekeraar niet een hoog bedrag geven als eerste bod.

Eens worden over de schade is heel lastig. Dit is het moeilijkst voor jou, de advocaat en de verzekeringsregelaar. Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van formules en rekensommen om de schade voor twee gebroken ribben te berekenen. Dit kan via een digitaal programma op de computer.

Het eerste bod

Als de verzekeraar een Letselschade bedrag heeft, dan gaat hij bieden. Het eerste bedrag zal altijd lager zijn, dan wat de verzekeraar denkt dat de zaak waard is. Het is niet dat het altijd zo is, dat verzekeraars met een laag bedrag beginnen. Verschillende verzekeringsmaatschappijen hebben andere regels en werken anders. Maar het komt veel voor dat het eerste bod een laag bedrag is.

Als je een letselschadeadvocaat hebt, dan begint de verzekeringsregelaar met een hoger bedrag dan wanneer je geen letselschadeadvocaat hebt tijdens het onderhandelen. Het gaat er voor de verzekeringsregelaar om hoeveel kennis je hebt, met een letselschadeadvocaat gaat die ervan uit dat zo’n laag bedrag toch nooit kan worden gerealiseerd. Zonder een letselschadeadvocaat is die mogelijkheid groter en begin je met een lager bedrag als eerste bod. Dit hoeft niet altijd zo te zijn, omdat elke verzekeraar weer anders werkt, maar de meeste doen het zo.