Jouw reactie op het eerste tegenbod bepaalt voor een deel hoeveel vermogensschade je uiteindelijk zal krijgen na de onderhandelingen, met andere woorden hoe hoog het letselschade bedrag is dat je ontvangt.

Hoe moet je handelen als je een laag bedrag krijgt van de verzekeringsregelaar?

Bij een letselschadezaak, na alle medische rekeningen en andere informatie binnen is, maak je een eis brief richting de verzekeraar of naar de schuldige partij.

Wat moet je doen als je een brief schrijft naar de verzekeraar en de verzekeringsregelaar reageert met een ontzettend laag tegenbod?

Ik ga je nu vertellen wat je moet doen als je een laag tegenbod krijgt.

Kalmeer en analyseer het tegenbod van de verzekering

Het is een fout die veel mensen maken, direct terug reageren met een emotionele reactie op het lage bod van de verzekeraar. Blijf helder denken zelfs al heb je het geld snel nodig.

Het eerste bod van een verzekeringsregelaar is het beginpunt van het onderhandelingsproces, dus er is geen reden voor paniek. Je moet het eerste bod niet accepteren, tenzij je er tevreden mee bent (dit is meestal niet het geval).

Judex legt uit welke schade je allemaal vergoed kan krijgen.

Reageer per e-mail of met een brief

Stel voordat je een reactie schrijft vragen aan de verzekeringsregelaar, om de redenen uit te leggen voor het lage bod. Het antwoord hierop geeft je richting over hoe je moet reageren op het lage eerste tegenbod.

Word niet ongeduldig als het langer duurt dan je verwacht tot je een reactie krijgt.

Als je de reactie hebt van de verzekeringsregelaar, dan kan je dit gebruiken in je reactiebrief op het tegenbod van de verzekering. Je moet op elk punt van de verzekeringsregelaar een goede reactie geven in deze brief.

Een reden voor de verzekering om een laag bod te geven, kan zijn dat zij onvoldoende informatie hebben over je letsel. Geef ze in dat geval volledige informatie over je letsel.

Zorg dat je alle medische rekeningen in je klapper hebt. Het is verstandig om ondersteunende documenten bij te voegen die compleet zijn. De verzekeringsregelaar kan op grond van weinig of incompleet medisch bewijs een laag bod doen op je letsel.

Als je reageert op het tegenbod van de verzekeringsregelaar, richt je dan op emotionele punten. In de eis brief moet je de materiële schadeposten benadrukken, maar op de reactie van het tegenbod weerleg je alle punten van de verzekeringsregelaar waardoor jouw schadeclaim lager kan uitvallen en noem je de emotionele (immateriële) schade.

Let er wel op dat je de vermogensschade al duidelijk in de eis brief zegt. In de eis brief zeg je bijvoorbeeld de kosten en datum dat je een operatie had en alle andere schadeposten.

Dus je schrijft de eis brief, dan krijg je een reactie en daarop reageer je als je alle punten hebt waar de verzekeringsregelaar jouw claim zwakker mee wil maken. In die reactie, weerleg je alle argumenten met onderbouwde feiten en vertel je alle geleden vermogensschade.

Je grootste hobby is bijvoorbeeld voetballen en joggen, dit kan niet meer door een operatie aan je been. Je kan niet meer genieten van je favoriete hobby, dit is emotionele schade. Je benadrukt alle lange termijn schade, zoals het onvermogen om je favoriete hobby uit te voeren. Lange termijn littekens die je zelfvertrouwen schaden is ook emotionele schade.

Er zijn veel vormen van emotionele schade, je moet een lijst maken van alles dat voor het ongeluk mogelijk was en je nu niet meer kan doen.

Een tegenbod maken

Reageer niet op het lage bod van de verzekering, door een onredelijk hoog tegenbod te geven. Blijf professioneel richting alle partijen, zo maak je meer kans op compensatie voor jouw vermogensschade. Jouw aanpak is strategisch en dat is krachtiger dan emotioneel reageren op het bod van de verzekeringsregelaar.

Analyseer je vermogensschade en hoeveel je hiervoor moet krijgen. Je vindt dat je voor 20.000 euro moet worden gecompenseerd, maar de verzekeringsregelaar biedt slechts 10.000 euro. Een redelijk tegenbod ligt dan rond de 15.000-17.500 euro. Hou er rekening mee dat de verzekeringsregelaar ook sterke argumenten kan hebben, waardoor de schadeclaim lager wordt. Of je vindt juist feiten waardoor je claim hoger wordt, het kan allebei.

Het is normaal dat tijdens het onderhandelen meer dan één tegenbod wordt gemaakt. Een letselschadeadvocaat is iets dat je nodig hebt bij deze onderhandelingen. Vind een letselschadeadvocaat die genoeg ervaring met verzekeringsregelaars heeft.

Zet de overeenkomst zwart op wit

De communicatie met de verzekeringsregelaar moet je schrijven per brief of e-mail. Zodat je altijd een bewijs hebt.

Op het einde van de onderhandelingen, als jullie tot een schikking komen dan moet je een brief schrijven of e-mail typen naar de verzekeringsregelaar die bevestigt dat een laatste overeenkomst is bereikt.

Wees zeker van je zaak en zorg dat de verzekeringsmaatschappij (niet de verzekeringsregelaar) de overeenkomst ook erkent. In de laatste brief zeg je alles beknopt, de essentie is de details van de laatste overeenkomst inclusief het bedrag van de schikking en alle schade die wordt vergoed benadrukken.

Zet in de laatste brief naar de verzekeringsmaatschappij details van de laatste overeenkomst, met de vermogensschade die wordt vergoed.